Vào nhà phố cổ

Tôi ghét kể lể những việc mình làm, đơn giản tôi chụp ảnh cũng chỉ muốn lưu lại một cái gì đó thôi. Tôi có thói quen khi đã chụp thì gần như tôi không xoá đi bức nào hết (xấu đẹp giữ lại hết, để lại cho riêng mình ngắm). Nhất là bộ ảnh tôi chụp về “Ngõ phố Hà Nội”, đặc biệt là tôi chỉ chụp loanh quanh khu Phố cổ Hà Nội…

Lí do tôi thực hiện bộ ảnh cũng rất đơn giản. Nhìn Hà Nội trôi qua trước mắt mình… “Tiếc”. Hôm nào tôi chẳng vác máy, hoặc đi loanh quanh, sao không nhân lúc rảnh rỗi mà tranh thủ chụp nhỉ 🙂

Những bức đầu tiên tôi thực hiện bắt đầu vào đầu tháng 7/2015, bắt đầu bằng máy film FM2 (lens mượn của bạn) sau đó là Olympus OM 1, 2 và 4, Canon Eos3 và giờ là con máy RicohGR.

Tất nhiên là bộ ảnh vẫn cứ tiếp tục, tiếp tục cho đến khi không vào nhà trong nhà phố cổ được nữa thì thôi…

Những bức ảnh chỉ chụp từ trong nhà…